27 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز داروسازی مطابق با تقویم رسمی ایران.

رویدادها
  • 1776 – در جریان انقلاب امریکا، نیروهای انگلیسی به رهبری ژنرال ویلیام هاو، جورج واشنگتن و ارتش قاره ای آمریکا را در نبرد لانگ آیلند شکست دادند.
  • 1859 – با حفاری چاه نفت تیتوسویل ایالت پنسیلوانبا در آمریکا، برای نخستین بار، اکتشاف نفت در آن کشور صورت پذیرفت.
  • 1945 – با پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم شدن دولت ژاپن، نیروهای آمریکایی وارد خاک آن کشور شدند.
  • 1962 – مارینر 2 نخستین کاوشگر فضایی که به سیاره ناهید رسید، توسط ایالات متحده به فضا پرتاب شد.

ارسال پیام