28 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1833 – برده داری با تصویب پارلمان بریتانیا در سراسر کشورهای همسود و مستعمره‌های امپراتوری بریتانیا، ممنوع اعلام شد.
  • 1835 – به دستور محمد شاه قاجار، قائم مقام فراهانی (در تصویر) صدر اعظم وقت ایران را، به این سبب که در صدد تغییر فرمانده گارد سلطنتی برآمده بود، در باغ نگارستانخفه کردند.
  • 1963 – مارتین لوتر کینگ در گردهمایی بزرگی از سیاهان آمریکا در یادبود لینکلن واشنگتن دی سی سخنرانی مشهور خود را با عنوان رویایی دارم ایراد کرد.
  • 1990 – عراق کشور اشغال شده کویت را استان نوزدهم خود اعلام کرد و پایتخت آن کویت را «الکاظمه» نامید.

ارسال پیام