29 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز آتش نشان در ایران

رویدادها
  • 1829 – پلیسِ مجدداً سازماندهی‌شدهٔ بریتانیا به نام اسکاتلندیار، با اجرای یک نمایش عمومی در لندن و در میان استهزاء مخالفان سیاسی، تأسیس شد.
  • 1941 – بلافاصله پس از تبعید رضا شاه پهلوی و آزادی زندانیان سیاسی، عده‌ای از اعضای جوان‌تر «53 نفر» مارکسیست مشهور، از جمله ایرج اسکندری، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، احسان طبری، خلیل ملکی و رضا روستا، حزب توده ایران را بنیان نهاده و سلیمان میرزا اسکندری را به ریاست آن برگزیدند.
  • 1945 -سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای (سرن)، در ژنو سوئیس تأسیس شد.

ارسال پیام