30 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۶۴ – دولت دانمارک منطقه «شلسویگ» را به آلمان داد تا این دولت دست از جنگ با دانمارک بکشد.
  • ۱۹۶۱ – کنگره حزب کمونیست شوروی به اتفاق آراء، ژوزف استالین را به نقض وصیتنامه لنین (رهبر انقلاب سال ۱۹۱۷ و بنیادگذار اتحاد شوروی) و بی اعتنایی نسبت به نظامات و نظرات او متهم ساخت و تصویب کرد که جسد وی از آرامگاه لنین در میدان سرخ مسکو به جایی دیگر منتقل شود.
  • ۲۰۰۰ – در تاجیکستان واحد پول سامانی جایگزین روبل تاجیکی شد.

ارسال پیام