4 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1781 – با استقرار ۴۴ مهاجر اسپانیایی در مجاورت یک روستای سرخپوست نشین، لوس آنجلس که بعدها دومین شهر پرجمعیت ایالات متحده شد، عملاً پایه‌گذاری گردید.
  • 1870 – ناپلئون سوم، که نخست به عنوان رئیس جمهور (۵۲-۱۸۵۰) و سپس امپراتور (۷۰-۱۸۵۲)، بر کشور فرانسه حکمرانی می‌کرد، از سلطنت خلع شد و جمهوری سوم فرانسه برقرار گردید.
  • 1886 – آخرین جنگ بزرگ دولت آمریکا با بومیان این کشور با تسلیم قبیله آپاچی به رهبری جرونیمو پایان یافت.

ارسال پیام