5 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز کارگر در بخش‌هایی از استرالیا (۲۰۰۹) ،روز جمهوری در پرتغال و روز جهانی معلم.

رویدادها
  • ۵۷۹ – ارتش ایران به رهبری «خسرو اول» ملقب به انوشیروان، مرکب از ۴۰ هزار سوار و یکصد هزار پیاده، سرزمین سوریه را از دست امپراتوری روم خارج کرد و نزدیک به ۲۰ هزار رومی را به اسارت گرفت.
  • ۱۹۵۸ – با آغاز جمهوری پنجم فرانسه، نظام پارلمانی در جمهوری چهارم جای خود را به نظام ریاستی کنونی داد که در آن رئیس جمهور دیگر مقامی تشریفاتی نیست.
  • ۱۹۸۶ – روزنامه بریتانیایی ساندی‌تایمز، اطلاعات و تصاویری محرمانه از فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل را که توسط مردخای وانونو در اختیارش قرار داده شده بود را منتشر کرد.
  • ۲۰۰۰ – در جریانانقلاب پنجم اکتبر، «اسلوبودان میلوشویچ» رئیس جمهور وقت صربستان در میان تظاهرات و اعتراضات صدها هزار نفر در بلگراد مجبور به استعفا شد.

ارسال پیام