6 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز نیروهای مسلح در پاکستان و روز اتحاد ملی در بلغارستان.

رویدادها
  • 1968 – سوازیلند از بریتانیای کبیر استقلال یافت.
  • 1970 – اعضای جبهه مرردمی برای آزادی فلسطین دست به یک سلسله هواپیما ربایی در اروپاو انتقال آن‌ها به کشورهای عربی زدند.
  • 1991 – با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست سابق کشور لتونی به استقلال دست یافت.
  • 2008 – آصف علی زرداری پس از یک دوره بحران سیاسی به مقام ریاست جمهوری پاکستان رسید.

ارسال پیام