7 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در برزیل

رویدادها
  • 70- تیتوس امپراتور روم، مقاومت مدافعان یهودی اورشلیم را پس از یک محاصره طولانی، درهم شکست و پرستش گاه اورشلیم را ویران کرد.
  • 1936 – آخرین گرگ تاسمانی ( در تصویر )در باغ وحشی در استرالیا جان سپرد و نسل این کیسه دار برای همیشه منقرض شد.
  • 1940 – آغاز یورش بلیتز توسط لوفت وافه و بمباران هوایی شهر لندن و نقاط دیگر بریتانیا در ۵۷ شب پی‌درپی.

ارسال پیام