8 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال مقدونیه؛ روز پیروزی در مالت و روز بین المللی باسوادی

رویدادها
  • 1504 – از مجسمه داوود اثر میکل آنز پرده‌برداری شد.
  • 1971 – مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی در واشنگتن دی سی گشایش یافت.
  • 1974 – جرالد فورد رئیس جمهور وقت امریکا، نیکسون رئیس جمهور پیشین این کشور را که به سه اتهام جلوگیری از عدالت،سوءاستفاده از قدرت و تحقیر کنگره در رابطه با رسوایی واترکیت تحت تعقیب قضایی بود، مورد عفو قرار داد.
  • 1978 – در روزی که به جمعه سیاهمعروف شد، در حملهٔ نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تجمع مخالفان حکومت در میدان ژاله و سایر نقاط جنوب شهر تهران، بیش از ۸۰ نفر کشته شدند.

ارسال پیام