آتش سوزی در خیابان فاطمی

دلیل آتش سوزی در تالار اصلی وزارت کشور چه بود +عکس های سانحه

صبح امروز ساختمان وزارت کشور واقع در خیابان فاطمی دچار حریق گسترده ای شد بطوری که شاهدان عینی خبر میدهند که دود ناشی از آن تا خ شهید گمنام را فرا گرفته بود همچنین دود غلیظ این آتش سوزی باعث آزار بیماران بیمارستان های اطراف از جمله بیمارستان امام سجاد شده است.

ادامه مطلب