آداب زیارت

آداب زیارت + دانلود فایل

و آن بسيار است و در اينجا به چند چيز اكتفا مى‏شود اوّل غسل پيش از بيرون رفتن براى سفر زيارت دوّم ترك كلام بيهوده و لغو و مخاصمه و مجادله در راه سيّم غسل براى زيارت هر امامى و آنكه بخواند دعاى وارده آن را و بيايد آن در اوّل زيارت وارث چهارم طهارت از حدث كبرى‏ و صُغرى‏ پنجم پوشيدن جامه‏هاى پاك و پاكيزه و نو و نيكو است سفيد بودن رنگ

ادامه مطلب