آداب معاشرت کامل

تحقیق درباره ی آداب معاشرت “کامل” + دانلود فایل

آداب معاشرت 1- وقتی وارد جمعی می شوید لازم نیست باهمه دست بدهید.بهتر است با آرامش به ایستید واحوال پرسی کنید( به خصوص وقتی دیگران نشسته باشند یا مشغول انجام کاری باشند.) 2- با افرادی که صمیمی نیستید ، دست دادن نباید خیلی سرد ونه خیلی محکم باشد. 3- وقتی کسی دست خویش را برای احوال پرسی پیش می آورد وی را معطل نگذارید.

ادامه مطلب