آمپرسنج

تحقیق درباره ی دماسنج ترموکوپل + دانلود فایل

یکی از ویژگیهای الکتریکی که در ساختمان دماسنج‌ها از آن کمک گرفته می‌شود، تولید یک جریان الکتریکی بوسیله اتصال دو فلز غیر هم جنس است دو سیم مختلف فلزی را در نظر بگیرید که در دو نقطه متصل شده و حلقه‌ای را تشکیل داده باشند

ادامه مطلب