اتفاقات مهم

۱۰ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۷۹۹ - کودتای بزرگ معروف به «کودتای ۱۸ و ۱۹ برومر» در فرانسه به وقوع پیوست که سیستم حکومتی کنسول‌ها را جایگزین دیرکتوار نمود و زمینه را برای سلطنت مطلقهناپلئون بناپارت فراهم کرد.

ادامه مطلب

۹ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۹ ـ کودتای ناپلئون بوناپارت و پایان کار دیرکتوار فرانسه

ادامه مطلب

۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۲۹۴ش- اشغال شهر قزوین توسط سپاهیان روس در جریان جنگ جهانی اول

ادامه مطلب

۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۶۷ - زادروز ماری کوری فیزیکدان و شیمیدان لهستانی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال۱۹۰۳ و جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۱۱، همسر پیر کوری، مادر ایرن ژولیو کوری

ادامه مطلب

۶ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۸۶۰ - آبراهام لینکلن (در تصویر) برای یک دوره چهارساله به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد، دوران ریاست جمهوری او، شاهد تجزیه ایالات جنوبی، آغاز جنگ داخلی و لغو برده‌داری بود.

ادامه مطلب

۵ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۸۶۴ - بنیان نهادن سلسلهٔ علویان طبرستان توسط داعی کبیر.

ادامه مطلب

۴ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۷۹ - در پی حملهٔ شماری از دانشجویان پیرو خط امام به کنسولگری ایالات متحده آمریکا در تهران (در تصویر)، بحران گروگان‌گیری در سفارت این کشور آغاز شد.

ادامه مطلب

۳ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۳ - الیمپ دگوژ نمایشنامه‌نویس، فعال سیاسی و طرفدار الغای برده‌داری از نخستین فمنیست‌های اعدام شده است. ۱۹۰۳ - پاناما از کشور کلمبیا مستقل شد.

ادامه مطلب

۲ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۵ - دوران حکومت ۴ ساله انجمنِ گردانندگان یا دیرکتوار فرانسه، آغاز شد. ۱۸۸۹ - ایالت داکوتای جنوبی به عنوان چهلمین ایالت، به ایالات متحده آمریکا پیوست.

ادامه مطلب