احادیثی درباره ي خوشرويي از امام علي (ع)

احادیثی درباره ي خوشرويي از امام علي (ع) + دانلود فایل

احادیثی درباره ي خوشرويي از امام علي (ع) : خوشرويي تو سرآغاز نيكوكاري و وعده ات سرآغاز عطا و بخشش تو است. خوشرويي راهنماي كرامت نفس و بزرگواري توست و فروتني و تواضعت خبر از شرفت خوي تو ميدهد.

ادامه مطلب