اخبار مهم

12 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۳۳۰ پیش از میلاد - نیروهای اسکندر مقدونی در پیشروی به سوی پارسه پایتخت آن زمان ایران، در یک منطقه کوهستانی صعب العبور با یک هنگ ارتش ایران (۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر) به فرماندهی آریوبرزن رو به رو شد و از پیشروی باز ایستاد. 1281 - ناوگان قویلای خان، هنگام حمله به ژاپن توسط یک توفند سهمگین نابود شد.

ادامه مطلب