اسامی کشته شدگان حج

اسامی کامل جان باختگان ایرانی حج خونین 1394

این اولین حادثه خونین حج امسال نیست در حادثه قبلی که چند روز پیش رخ داد یک دستگاه جرثقیل بر اثر توفان بر روی زائرین سقوط کرد و تعدادی را کشته و مجروح ساخت. متاسفانه جان تعداد زیادی از هموطنان ما نیز در این حوادث از دست رفت آمار کشته شدگان مراسم منا 131 نفر تا لحظه نگارش این خبر گزارش شده و حادثه جرثقیل هم جان 7 ایرانی را گرفت.

ادامه مطلب