استخدام در سیا

۱۰ معیار سازمان سیا برای استخدام جاسوس

فیلم های جاسوسی که در آن یک مامور مخفی نقش اصلی را بازی می کند برای بسیاری از مردم جذاب است. با پخش هر فیلم جنایی و دیدن جذابیت آن، مردمِ بیشتری مجذوبِ داشتنِ شغلی که با کارهای محرمانه و سری همراه است، می شوند.

ادامه مطلب