اصلاح پاهای پرانتزی

اصلاح پاهای پرانتزی + دانلود فایل

در این مقاله در ابتدا پای پرانتزی ، علت و علائم آن گفته شده است. سپس سعی شده زانوپرانتزی را به صورت کامل بیان کند و به انواع روش های درمان با جراحی و بدون جراحی بپردازد.

ادامه مطلب