اطلس استريوتاکسيک

روش‌های بررسی مغز + دانلود فایل

ضایعه، زخم یا جراحت است و پژوهشگری که به تخریب بخشی از مغز می‌پردازد، معمولاً با عبارت ضایعه مغزی از آسیب وارد شده به مغز یاد می‌کند. آزمایش‌هایی که در آن‌ها بخشی از مغز آسیب می‌بیند

ادامه مطلب