اعتراض بابک زنجانی

اعتراض بابک زنجانی به رسانه ها

در آغاز دومین جلسه رسیدگی به فساد نفتی بابک زنجانب نسبت به عملکرد رسانه ها شکایت داشت. روز گذشته از ساعت 9 صبح رسیدگی به پرونده فساد نفتی مورد ببرسی قرار گرفته و طبق دستور قاضی صلواتی امروز نیز جلسه دوم آن ادامه پیدا کرد. در ورود متهم وکیل بابک زنجانی به همراه خانواده اش نیز با وی وارد دادگاه شدند و البته تعداد وکلا از 9 نفر به 10 نفر رسیده بود.

ادامه مطلب