الکتریکی

تحقیق درباره ی ساخت موتور الکتریکی + دانلود فایل

در شکل زیر وسایل مورد نیاز در این پروژه را مشاهده می کنید. در اینجا سه آهن ربا وجود دارد، دو آهن ربای گرد و یک آهن ربای مکعبی (که بر روی قطب شمال آن حرف"N" حک شده است). همچنین یک باتری بزرگ و یک سیم مسی لخت (که به شکل خاصی خم شده) نیز در شکل دیده می شود.

ادامه مطلب