امت بزرگ اسلام

امت بزرگ اسلام + دانلود فایل

قرآن کريم مسلمان را امت واحده مي نامد. زيرا همه ِ آنان آفريدگار جهان را به يگانگي مي پرستند و پيامبري و معاد را قبول و باور دارند. همچنين حضرت محمد (ص) را آخرين پيامبر خدا قرآن را کتاب آسماني و برنامه ِ عملي خود مي دانند. همه يک هدف دارند و آن اجراي احکام الهي و پياده کردن نظام توحيدي در سراسر جهان است. قرآن کريم همه مسلمانان جهان را يک امت واحده مي نامد. مرزهاي جغرافيايي و نژادي نمي توانند مسلمانان جهان را از يک ديگر جدا کند.

ادامه مطلب