انزجار همگانی از اهانت کنندگان

انزجار همگانی از اهانت کنندگان + دانلود فایل

رهبر کاتولیک‌های جهان از انتشار کاریکاتورهای ضداسلامی توسط نشریه فرانسوی شارلی ابدو به شدت انتقاد کرد.پاپ فرانسیس دوم که در سفر آسیایی به سر می برد اقدامات موهن مجله فکاهی فرانسوی علیه اسلام را به باد انتقاد گرفت.وی گفت: آزادی بیان حدی دارد به ویژه زمانی که در بردارنده توهین و تمسخر اعتقادات دیگران باشد. پاپ از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق

ادامه مطلب