انواع کسر در ریاضی

انواع کسر در ریاضی + دانلود فایل

در ریاضیات، کسر به کمیتی گفته می‌شود که متناظر با حاصل تقسیم دو عدد صحیح باشد. در واقع، کسر یا «عدد کسری» نام دیگر عدد گویا است. نمونه: ۳/۴

ادامه مطلب