اهرم

تحقیق درباره ی دستگاه خرمن کوب + دانلود فایل

خرمن کوب وسیله ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می بستند و آنرا بر روی غلات بویژهگندم می دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد.

ادامه مطلب

اهرم چیست + دانلود فایل

اَهرُم یکی از ۶ نوع ماشین ساده است. مثال ساده‌ای برای اهرم‌ها الاکلنگ است. اهرم‌های دیگر عبارت‌اند از: جارو، انواع قیچی، فندق شکن، انبردست، فرقون، و...

ادامه مطلب