اگزوز

زیان های گازهای خروجی از اگزوز خودروها + دانلود فایل

استفاده از مواد نامرغوب با کیفیت پایین در ساخت خودرو و احتراق ناقص سوخت موتور خودروها و هم چنین استفاده از خوشبو کننده و براق کننده ها سبب متصاعد شدن گاز سمی بنزن می شود که این گاز علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی

ادامه مطلب