ایونا ریچاردز

خسیس‌ترین زن جهان را بشناسید + تصاویر

این چندروزه خانم ایونا ریچاردز ۶۶ ساله در رسانه‌ها بسیار مشهور شده، چرا که راهکارهای مختلفی را برای کمتر خرج کردن در زندگی بیان کرده که باعث تعجب همگان شده‌است.

ادامه مطلب