بازگشت بنا به تیم ملی کشتی

محمد بنا به تیم ملی کشتی بازگشت

محمد بنا با حضور در فدراسیون کشتی، بار دیگر هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را بر عهده گیرد تا در فرصت کوتاه باقیمانده تا المپیک ریو اوضاع این رشته را سر و سامان دهد. محمد بنا که در المپیک 2012 با تیم ملی کشتی نتایج خوبی گرفته بود بعد از مسابقات از تیم کناره گیری کرد و با توجه به درخواست مسئولین از ماندن در تیم امتناع کرد. حالا با گذشت چند سال و نتایج ضعیف تیم ملی در مسابقات جهانی باز با درخواسا مسئولین محمد بنا به تیم ملی بازگشت تا در فاصله کوتاهی که تا المپیک مانده سر و سامانی به تیم بدهد.

ادامه مطلب