بازگشت سوشا مکانی به تمرینات پرسپولیس

سوشا مکانی به تمرینات پرسپولیس بازگشت

او که امروز در جمع قرمزپوشان حاضر شده بود، با پیراهن مشکی با محسن‌زاده و قدیمی‌پور به تمرین پرداخت و در آیتم‌های مختلف تمرینی مربی گلرهای تیم حضور یافت و به تشویق دو گلر جوان‌تر تیمش هم پرداخت.

ادامه مطلب