بانوی ۷ هزار ساله تهران رونمایی شد

بانوی ۷ هزار ساله تهران رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این اسکلت که به همراه یک ظرف سفالی سالم، قطعات سفال و چند قطعه سنگ کشف شده در یکی از سالن‌های بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران در معرض دید عموم گذاشته شده است.

ادامه مطلب