بهرام رادان و یک زن

زنی که با بهرام رادان روی بیلبورد رفت

این بیلبورد جدید با بیلبوردهای قبلی یک تفاوت اساسی دارد؛ اینکه بهرام رادان به تنهایی در این تبلیغات حضور ندارد و یک زن او را همراهی می کند.

ادامه مطلب