بهشت

بهشت چیست؟

حضرت آدم و حوا پس از آفرینش از خاک و گل زمینی و دمیدن روح خدا در او وارد بهشت شدند. بشری که بسبب روح خدا و عقل او اشرف مخلوقات عنوان شد. همه فرشتگان در مقابلش به سجده افتادند.

ادامه مطلب

ویژگی های بهشت و بهشتیان + دانلود فایل

خداوند در سوره دخان آیات 51 تا 57 به وصف متقین که وارد بهشت شده اند می پردازد و می فرماید:«إن المتقین فی مقام أمین * فی جنات و عیون * یلبسون من سندس و إستبرق متقابلین * کذلک و زوجناهم بحور عین * یدعون فیها بکل فاکهة آمنین *لا یذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولى و وقاهم عذاب الجحیم * فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم؛

ادامه مطلب