بیلبورد جدید بهرام رادان

زنی که با بهرام رادان روی بیلبورد رفت

این بیلبورد جدید با بیلبوردهای قبلی یک تفاوت اساسی دارد؛ اینکه بهرام رادان به تنهایی در این تبلیغات حضور ندارد و یک زن او را همراهی می کند.

ادامه مطلب