بیل گیتس به مبارزه ی زیکا می رود

بیل گیتس به مبارزه ی زیکا می رود

ملیندا گیتس،در مصاحبه ای،پیش از انتشار مقاله ی سالانه ی موسسه گفت : بنیاد عمیقا درگیر موضوع ابولا شد و حالا وقت آن است که تمرکزمان را بر روی ویروس زیکا قرار دهیم.

ادامه مطلب