تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

ورود تاکسی دوگانه‌سوز بنزینی – الکتریکی به تهران

دومین تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی توسط یک شرکت خصوصی وارد خیابان های تهران شد. قیمت سفرهای درون شهری با این نوع تاکسی‌ها ۲۵ درصد گران‌تر از سایر تاکسی‌هاست.

ادامه مطلب