تجاوز ورزشکار معروف

محکومیت قطعی قهرمان المپیک در دیوان عالی کشور

حکم شلاق و تبعید یکی از ورزشکاران مشهور کشورمان که چندی قبل به اتهام تجاوز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.

ادامه مطلب