تحقیق درباره ی ابراهیم بن مالک اشتر نخعی

تحقیق درباره ی ابراهیم بن مالک اشتر نخعی + دانلود فایل

زندگی ابراهیم ابراهیم هنگام شرکت در جنگ صفین نوجوان بوده و بین سال‌های ۱۵ تا ۲۱ ق. به دنیا آمده‌است. او از قبیله نخع (تیره‌ای از قبیله مذحج یمن) که بعد از حکومت علی در کوفه ساکن شدند.

ادامه مطلب