تحقیق درباره ی اثرات اعتماد به نفس در زندگی

تحقیق درباره ی اثرات اعتماد به نفس در زندگی + دانلود فایل

اگر کسی به اندازة کافی ارزش خود را بشناسد، ویژگی های لازم برای کار، تحصیل و روی هم رفته زندگی شکوفا و سالم را خواهد داشت. این ویژگی ها بسیار گوناگونند، اما بطور خلاصه به موارد زیر می توان اشاره کرد: این شخص خود را به عنوان یک انسان در حال تحول می پذیرد، می داند که اکنون در راه پیشرفت و رشد است و هنوز کامل نشده، اما آگاهی به این مسأله، به هیچ وجه اهمیت و ارزش او را به عنوان یک فرد از بین نمی برد. او از چیزی که هست و از ضعف ها و اشتباهها و کمبودهایش احساس شرم نمی کند.

ادامه مطلب