تحقیق درباره ی اطلاعات کلی درباره سوره یوسف

اطلاعات کلی درباره سوره یوسف + دانلود فایل

سوره دوازدهم قرآن سوره يوسف ـ مكی ـ 111 آيه ـ 1766 كلمه ـ 7166 حرف (معنی): نام يكی از پيامبران و پسر حضرت يعقوب(ع). (علت نامگذاری): آيه 4 سوره است و تقريباً سراسر اين سوره به داستان يوسف پرداخته است و همان يوسف كه قهرمان پاكي و پارسايي و تقوي در برابر نفس است نام يوسف در اين سوره 25 بار به كار رفته است.

ادامه مطلب