تحقیق درباره ی باربی و بلوغ زودرس

تحقیق درباره ی باربی و بلوغ زودرس + دانلود فایل

دختر بچه ها بیشتر به عروسک علاقه دارند این عاقه از عاطفه ی ویژه ی آنها و همچنین قدرت برتر عروسک در ایجاد حس همزاد پنداری و تفاهم خیالی با کودک ناشی میشود. عروسک بالاترین سهم تربیتی را به ویژه در شکل دهی و پایه ریزی شخصیت دختران دارد . آنها زنان آینده ی هر ملتی هستند و برای انحطاط آن باید دختران و زنان آن را منحط تربیت کرد همانگونه که برای اعتلای هر ملتی باید دختران و زنان آن ملت را متعالی تربیت نمود. ازین منظر سهم عروسک در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بسیار مهم است.

ادامه مطلب