تحقیق درباره ی بیعت

تحقیق درباره ی بیعت + دانلود فایل

بيعت عبارت است از قرارداد و تعهدى بين مردم و زمامدار براى وفادارى و عمل كردن به وظايف هر دو طرف; چنان كه به خريد و فروش «بيع» گفته مى شود كه لازمه خريد و فروش نقل و انتقال پول و جنس است. بيعت معامله و قرارداد و اظهار وفادارى بين آحاد جامعه با پيامبر(صلى الله عليه وآله) امام و يا رهبر جامعه اسلامى مى باشد و لازمه آن، اين است كه رهبرى در برابر پيروى و وفادارى مردم، براى رفع مشكلات آنان، ايجاد امنيت و اجراى احكام اسلام بكوشد.

ادامه مطلب