تحقیق درباره ی جلوه های تربیتی عاشورا در مدارس

جلوه های تربیتی عاشورا در مدارس + دانلود فایل

این روزها کوچه به کوچه شهر، حسینیه به حسینیه، مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه و در هر مدرسه کلاس به کلاس با پرچم های سیاه و کتیبه های گوناگون منقوش به اشعار شاعران دلسوخته مزین می شوند اما این تزئین نه به جهت ایجاد شور و نشاط بلکه با نیت ایجاد شور و حزن و اندوه از یک واقعه تاریخی اسفناک به خاطر ظلم بشری نسبت به انسان های والامقامی است که یاد و خاطره ایثارگری آن ها خود تأثیرات شگرفی را در ظلم ستیزی داشته است.

ادامه مطلب