تحقیق درباره ی درستکاری و صداقت

تحقیق درباره ی درستکاری و صداقت + دانلود فایل

درستکاري، مثل پي ساختمان است. ما چنانچه بخواهيم شخصيتمان ساختمان محکم و قابل اعتمادي داشته باشد، درستکاري برايمان اساسي مي شود. اما درستکاري از چيزهاي کوچک شروع مي شود. ما گاهي در زند گي روزمره مان کارهاي نادرستي مي کنيم و فکر مي کنيم اشکالي ندارد. اما پايبندي به اصول اخلاقي ربطي به کوچکي يا بزرگي کار ندارد. دروغ، دروغ است چه دروغ کوچک مصلحتي باشد چه دروغ بزرگ.

ادامه مطلب