تحقیق درباره ی پلک زدن

تحقیق درباره ی پلک زدن + دانلود فایل

یک فرد بزرگسال در هر دقیقه ۱۲ الی ۱۵ مرتبه پلک می زند که در یک روز به بیش از ۱۰۰۰۰ مرتبه می رسد. ما پلک می زنیم تا چشم هایمان را با لایه ای از اشک بپوشانیم چرا که بدون آن چشم ها خشک شده،

ادامه مطلب