ترکیبات یونی

تحقیق درباره ی انقباض و انبساط + دانلود فایل

انبساط و انقباض فلزات فلزات که از دسته‌ای از اتم های مرتبط با هم تشکیل شده و دارای پیوند فلزی می‌باشد

ادامه مطلب