تست DNA

تحلیل عضلانی دوشن یا دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن + دانلود فایل

هرگونه اختلال ناشی از نقص در تغدیه سلولی را دیستروفی می‌گویند. دیستروفی ماهیچه‌ای یک سلسله بیماری‌های بسیار حاد ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای می‌شود.

ادامه مطلب