تعداد کشته شدگان مکه

هیچ فوت شده ای در عربستان دفن نخواهد شد

طبق حرف و حدیث های مختلف در رابطه با دفن حجاج در عربستان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مقامات عربستانی متعهد شده‌اند که بدون اجازه ایران و نیز در خواست بستگان فوت شدگان، هیچ یک از کشته شدگان ایرانی فاجعه منا در عربستان دفن نشود. وی همچنین افزود مقامات عربستانی متعهد شده اند که مراحل انتقال اجساد به تفکیک هویت تا چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد .

ادامه مطلب