تفاوت بی حجابی و بد حجابی

تفاوت بی حجابی و بد حجابی + دانلود فایل

بي‌‌ حجابي به اين معني است كه فردي حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس را نداشته باشد كه مصاديق آن مانند بدون روسري بودن يا برهنه بودن اعضاي ديگر بدن او مي‌باشد كه خوشبختانه اين نوع در جامعه با بسيار به ندرت ممكن است اتفاق بيفتد و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي حتي افراد بيگانه نيز ملزم به رعايت حداقل حجاب هستند.

ادامه مطلب