تماشاگران

پرسپولیس پرتماشاگرترین تیم آسیا

با توجه با تماشاگران حاضر در ورزشگاه ها در مسابقات مرحله مقدماتی و پلی آف لیگ قهرمانی آسیا در سال 2015 نشان می دهد که پرسپولیس پرتماشاگرترین تیم این دوره از مسابقات است. 2 میلیون و 34هزار و 841 تماشاگر، 133 مسابقه پلی آف گروهی و مقدماتی این رقابت ها را تماشا کرده اند که نسبت به دوره گذشته رشدی بیش از 30هزار نفر را نشان می‌ دهد.

ادامه مطلب